Vattnets väg: från regn till bäck, 1994

From History of Hydrology Wiki
Jump to: navigation, search

Title[edit]

Cover[edit]

Vattnets väg: från regn till bäck

Authors, Editions, Dates[edit]

Harald Grip and Allan Rodhe, 1994 155 pages

Publisher, Place[edit]

Hallgren & Fallgren: Stockholm

Language[edit]

Swedish

ISBN[edit]

9789173827621

Contents[edit]

VATTNETS VÄG FRÅN REGN TILL BÄCK presenterar i lättillgänglig form resultaten av de senaste årens forskning i hydrologi. Denna forskning har lett till en på många sätt ny syn, där grundvattnet spelar en nyckelroll för flödet och vattenkvalitén i vattendragen. Först behandlas de grundläggande fysikaliska principerna för vattnets förekomst och strömning i jorden. Med hjälp av dessa principer beskrivs hur vattnet tränger in i marken, strömmar genom jorden och slutligen når vattendraget. Därefter behandlas de kemiska processerna längs vattnets väg och kunskapen tillämpas på aktuella frågeställningar som skogs- och jordbruk, sur regn, avfallsdeponering och den egna brunnen.

Boken vänder sig främst till dem som har en viss bakgrund inom området och till dem som genom sina arbeten kommer i kontakt med vattenfrågor. Den är också lämplig som kurslitteratur på många eftergymnasiala utbildningar och som fördjupningslitteratur för lärare i naturorienterande ämnen liksom för den natur- och miljöintresserade allmänheten.

Links[edit]

Link to fulltext pdf (in Swedish)

Link to listing on Bokus.com

Link to an English translation coming soon